29 April - 1 Mai

BikeExpo 2022, NOVA Spektrum

Alle på sykkel

  • TikTok
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Bike Expo er den mest komplette arena for inspirasjon og kompetanse innen sykling, samt tilbud på sykler og sykkelutstyr i Norge.

​​

Messen vil ha en egen Bike Park der besøkende kan prøve el-sykler og vanlige sykler, og der barna kan ta Sykkelknappen.

Her vil dere finne alle de ledende sykkel og utstyrleverandørene, samt sykkeldestinasjonene innen sykkelturismen i Norge.

Mekkekurs, sykkelknappen, kjendiskonkurranse og trial syklisten Eirik Ulltang vil vise sine kunster med et spektakulært show som tar pusten fra de fleste.

Women Road Biking
Bike Race

Tidsplan og Spørsmål

HVOR ER BIKEEXPO?

BikeExpo holdes i Norges Varemesse i Lillestrøm. Trykk her for mer informasjon om veibeskrivelse, transportmetoder og mer.

For besøkende

HVA ER ÅPNINGSTIDENE?

Fredag 29. april 2022: 10:00-19:00
Lørdag 30. april 2022: 10:00-18:00
Søndag 1. mai  2021: 10:00-16:00

 

KAN JEG KJØPE BILLETTER I DØREN?

Ja, det er mulig å kjøpe billetter i døren, men vi anbefaler alle å kjøpe billetter på forhånd i tilfelle det skulle bli utsolgt.

ER DET NOE ALDERSGRENSE?

Nei, det er ikke noe aldersgrense for å komme inn på selve messeområdet.

ER DET MULIGHET FOR Å HENGE OPP JAKKER OG LIGNENDE PÅ SPILLEXPO?

Ja, det er garderobe på Norges Varemesse.

ER DET GRATIS FOR LEDSAGERE MED GYLDIG LEDSAGERBEVIS?

Ved fremvist gyldig ledsagerbevis i billettkontrollen, kommer ledsager gratis inn. Det går ikke å bestille gratis ledsagerbevis – man må kjøpe ordinær billett til person nummer 1, og så vil ledsager komme gratis inn ved fremvisning av ledsagerbevis i døren.

HVEM KOMMER PÅ BIKEEXPO? (UTSTILLERE, ETC)

Se våre nettsider for oppdaterte lister på utstillere osv. Vi annonserer også fortløpende oppdateringer på våre sosiale medier, så som Facebook og Instagram.
 

ER DET MANGE BILLETTER IGJEN? BURDE JEG KJAPPE MEG FØR DET BLIR UTSOLGT?

Det er alltid en risiko for at BIKEEXPO blir utsolgt. Vi anbefaler alle å forhåndskjøpe billett.
 

For deltakere
 

HVA ER MONTERINGSTIDEN?
Fredag ​​27. april 2022: 08: 00-22: 00*

Lørdag 28. april 2022: 08: 00-22: 00*
For tilgang til utstillingshall under montering, se hallkart.
*Vi vil gjøre oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene under montering- og demontering.

ER BARN TILLATT UNDER MONTERING?
Vi vil gjøre oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene under montering- og demontering.
 

HVA ER DEMONTERINGSTIDER?
Søndag 1. mai 2022: 16: 30-24: 00*

Mandag 2. mai 2022: 08: 00-18: 00*
 

JEG VIL ORDRE STANDS ELLER TILBY MULIGHETER RELATERET TIL BIKEEXPO. HVEM KONTAKTER JEG?

Alle henvendelser angående stands, utleiemuligheter, sponsorer og lignende rettes til  paal@bikeexpo.no, tlf. 95759433.
 

TRENGER DU PERSONELL TIL DIN STAND?

Ta kontakt med Vibeche på tlf 99168831 eller epost: post@bikeexpo.no.


JEG HAR TEKNISKE SPØRSMÅL, KAN DU HJELPE?
Ta kontakt med: Tommy Svendsen ,Tlf. +47 97 57 45 17, E-post: ts@novaspektrum.no

KAN JEG BESTILLE UTSTYR?

Du kan bestille alt standutstyret du trenger hos oss. Ta kontakt med utstillerservice på tlf: +47 400 00 796, e-post: service@messe.no.

 

ER DET FRIST FOR SØKNAD OM STANDUTSTYR?
Ja, fristen er 30. mars 2022.

 

HVA ER PARAMETRENE FOR BYGGE- OG INNREDNINGSHØYDER, SEIL OG BANNERE?

Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 2,5 meter. Etter søknad til Nova Spektrum ved teknisk konsulent, kan det bli gitt anledning til å bygge vegger og dekorasjoner eller henge seil og bannere i større høyder fra gulvet enn 2,5 meter. Søknaden må inneholde målsatte standtegninger og angivelse av byggematerialer, samt skriftlig godkjenning fra tilstøtende nabo stands. Søknaden må være Nova Spektrum i hende senest 5 uker innen innflytting starter. Seil, banner og dekorasjoner skal være i henhold til DIN 4102 B1 standarden.

HVA ER BRANNREGLER OG HVA GJØR JEG MED DEM?

Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen påføres messens navn, utstillers navn og standnummer og sendes Norges Varemesse i god tid før innflytting. Vennligst les og signer brannerklæringsskjema.

KAN JEG BRUKE SLIPEMASKIN ELLER POLEREMASKIN?

Det er ikke tillat å benytte ovennevnte utstyr i utstillingshallene uten avsug.

 

HVA MED FRAKTHÅNDTERING?

For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene, kan gods som står i veien bli fjernet på utstillers regning. Oppbevaring av tomemballasje bestilles hos Utstillerservice.

HVA SKAL DU GJØRE MED AVFALL?
Arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering, fjerning av standkonstruksjoner, trematerialer, engangstepper ol., utføres av utstiller. Etterlatt utstyr vil bli fjernet for utstillers regning.

 
Untitled.webp